Centrum Rehabilitacji

Neuropsychologia

oferta-neuropsycholog kopia

W wyniku uszkodzenia mózgu pacjent u którego stwierdzono zaburzenia poznawcze może między innymi utracić zdolność do pracy zawodowej, kontynuowania nauki, prowadzenia samochodu.

Niekiedy kontakty z znajomymi, przypadkowymi osobami, zawieranie nowych znajomości są utrudnione, albo nawet zostają zerdukowane do zera. Czynności dnia codziennego, które dla wszystkich wydają się być proste, bezproblemowe dla pacjentów z zaburzeniami poznawczymi mogą być trudne, a czasami mogą być wręcz niemożliwe do wykonania. W takiej sytuacji chory wymaga opieki.

Rehabilitacja neuropsychologiczna opiera się na rozpoznaniu charakteru zaburzenia i składa się z wielu elementów.

Jednym z efektów zaburzeń są oceny i reakcje otoczenia na zachowanie się chorego, dlatego rehabilitacja neuropsychologiczna obejmuje również te aspekty zaburzeń. Niestety jednak czasami uszkodzenie mózgu zaburza krytycyzm i zdolność do racjonalnego rozumienia sytuacji.

Niezrozumiałe zachowania, niewłaściwe reakcje, wygórowane emocje i w konsekwencji obserwowana zmiana osobowości pacjenta jest bardzo istotnym problemem dla niego samego i otoczenia.

Dlatego w rehabilitacji neuropsychologicznej kładziemy nacisk nie tylko na odtworzenie zaburzonych funkcji poznawczych, ale również staramy się wpierać pacjenta w uświadomieniu jemu samemu zaburzeń z jakimi się zmaga. Świadomość zaburzenia jest niezwykle pomocna w motywowaniu pacjenta, co przekłada się na efektywność terapii.

 

Diagnostyka neuropsychologiczna

Diagnostyka neuropsychologiczna to doskonały system oceny procesów poznawczych, szybkości ich przebiegu, sprawności psychofizycznej, zdolności intelektualnych, myślenia abstrakcyjnego, osobowości i stanu emocjonalnego.

Pacjenci z uszkodzeniem mózgu, spowodowanym chorobą neurodegeneracyjną, urazem, czy udarem mózgu, mają bardzo odmienne formy zaburzeń (można powiedzieć przypadkowe) ale obecny stan wiedzy w obliczu badań neuroobrazowych czy neurobiologicznych pozwala na określenie relacji pomiędzy mózgiem a umysłem.

Oczywiście celem diagnostyki nie jest potwierdzenie obecności uszkodzenia mózgu, bo taką informację dostaniemy w badaniach obrazowych, ale kierując pacjenta do badania chcemy usyskać odpowiedź na pytanie o stan konkretnych procesów poznawczych.

Badanie neuropsychologiczne składa się z wielu różnych „testów” psychometrycznych i manualnych, a kompletne badanie może zająć wiele godzin, a nierzadko będzie rozłożone na kilka wizyt.

Aby badanie było efektywne należy odpowiednio określić charakter problemu.

Wyniki badania określają sprawność badanych zdolności umysłowych, pozwalają poznać słabe i mocne strony w zakresie procesów poznawczych badanej osoby.

Diagnostyka neuropsychologiczna pomaga zaplanować efektywną rehabilitację zwracając uwagę na konkretne obszary zaburzeń procesów poznawczych, aby zaplanować terapię w celu poprawy funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.

Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta. Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a. Wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.
Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta. Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a. Wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.