Centrum Rehabilitacji

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

fizjo

Rehabiltacja związana jest z podejmowaniem decyzji, ich zmianie, a konsekwencje płynące z dynamicznych zmian postępowania mają wpływ na efekt końcowy, czyli poprawę stanu pacjenta.

Co jest ważne przed podjęciem rehabilitacji, jak określić cele i skąd będziemy wiedzieć że to co wybraliśmy będzie najlepsze dla naszego pacjenta?

Wiele pytań, ale jedna odpowiedź.

Wykorzystując wiedzę zawartą w metodach rehabilitacyjnych (zobacz nasze metody) badamy pacjenta oceniając jego stan ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w aktywnościach wykorzystywanych w dniu codziennym.

Jeśli nasz pacjent zgłasza pojawiający się ból w czasie wykonywania określonych ruchów lub w czasie przyjmowania określonych pozycji, to korzystając z wiedzy klinicznej i anatomicznej możemy rozpoznać prawdopodobną przyczynę złego stanu zdrowia. Wykonując serię testów klinicznych możemy potwierdzić naszą hipotezę, co bezpośrednio pozwoli na określenie planu rehabiltacji.

Po badaniu już w czasie pierwszej wizyty podejmujemy próbę poprawienia stanu pacjenta w tak zwanej terapii próbnej. Jeśli uzyskujemy poprawę to dodatkowo otrzymujemy potwierdzenie, że nasza hipoteza była prawidłowa.

W ten sposób już po pierwszej wizycie mamy zielone światło do wykorzystania efektywnego sposobu terapii, by rehabilitacja przebiegała szybko w kierunku poprawy stanu pacjenta.

Czasami jednak po terapii próbnej nie uzsykujemy spodziewanej poprawy wtedy musimy zawrócić i jeszcze raz przeanalizować badanie, a nierzadko przeprowadzić go ponownie.

Tylko stała kontrola efektów pozwala na osiągnięcie oczekiwanego wyzdrowienia.

 

Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta. Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a. Wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.
Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta. Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a. Wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.