Centrum Rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Ortopedycznej jest placówką rehabilitacyjno-szkoleniową. Codzienna praca z pacjentami, praca szkoleniowa, oraz ciągłe dokształcanie się naszej kadry sprawia że proponowana przez nas rehabilitacja opiera się na najnowszych doniesieniach dotyczących leczenia zaburzeń ogólnie rozumianego układu ruchu.

Zdając sobie sprawę jak ważna jest przyczyna zaburzenia rehabilitacja zawsze rozpoczyna się od badania i dopiero na tej podstawie budowany jest plan postępowania usprawniającego.

Dzięki stosowaniu międzynarodowych standardów oferowanych przez metody rehabilitacyjne, możemy oferować Państwu wysoki poziom usług rehabilitacyjnych.

Nasz zespół oferuje rehabilitacje w zakresie chorób neurologicznych jak również zaburzeń ortopedycznych. Na szczególną uwagę zasługuje ból i jego przyczyny. Dlatego rehabilitacja rozpoczyna się od szczegółowego badania, które ma na celu odnalezienie źródła dolegliwości.

W wadach postawy, kiedy krzywi się kręgosłup (skolioza), kiedy stopy ustawiają się do środka należy znaleźć odpowiednie ustawienie, nauczyć pacjenta korygowania pozycji, a później powtarzając wielokrotnie utrwalamy prawidłowe nawyki. Kiedy to konieczne i zawsze wtedy kiedy widzimy zagrożenie szybko postępującego pogorszenia stosujemy wkładki ortopedyczne lub pomagamy dobrać inne konieczne pomoce ortopedyczne.

U pacjentów po urazach mózgowo-czaszkowych, udarach niezwykle pomocna staje się neuropsychologia, kiedy problemem pacjenta stają się zaburzenia funkcji poznawczych, a jeśli choroba dotyka również mowy oferujemy neurologopedię.

Niekiedy pacjent nie może dojechać do nas ponieważ choroba zmusza go do pozostania w domu organizujemy wizyty rehabilitanta w domu chorego.

W naszej ofercie znajdują się Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a dająca wręcz nieograniczone możliwości diagnostyczno-terapeutyczne stawów i otaczających go struktur (takich jak torebka stawowa, mięśnie, więzadła) oraz Terapia Manualna zajmująca się szczegółową diagnostyką i leczeniem dysfunkcji ukałdu ruchu, takich jak m.in.: ograniczenia ruchomości stawów, ból w czasie ruchu, przykurcze mięśni. Wśród oferowanych metod znajduje się również metoda McKenziego – czołowa metoda leczenia bólów kręgosłupa w USA.

W pracy neurologicznej  natomiast metoda PNF oraz NDT Bobath są to filary naszej pracy a zarazem jedne z najlepszych metod rehabilitacji dysfunkcji spowodowanych niedomaganiami układu mięśniowo-nerwowego (takich jak udar mózgu czy skrzywienia kręgosłupa – skolioza).

Nasze możliwości wspomagane są przez nowoczne technologie międzi innymi Robot Luna czy Wirtualna rzeczywistość VAST.REHAB (o nowoczenych technologiach można przeczytać więcej w zakładce Hi-Tech).