Centrum Rehabilitacji

Zawroty głowy

oferta-zawroty kopia

Leczenie i rehabilitacja zawrotów głowy

Badania nad mechanizmami kontroli posturalnej prowadzone początkiem XX wieku przez Sherringtona zakładały, że równowagę utrzymujemy korzystając z odruchowych mechanizmów kontrolujących położenie naszego ciała w przestrzeni.

Obecne badania potwierdzają, że nasz układ nerwowy przechowuje w pamięci tak zwane stereotypowe zachowania układu równowagi w określonej sytuacji, które tworzą się samoistnie korzystając z naszych codziennych doświadczeń.

Nasz układ nerwowy działa pod stałym wpływem naszego życia i otoczenia w jakim się znajdujemy, co pozwala nam traktować równowagę jako efekt współpracy wielu systemów kontroli. Niektóre są działają podświadomie, a niektóre możemy kontrolować dowolnie.

Dlatego rehabilitacja tak skomplikowanego problemu jakim są zwroty głowy i zaburzenia równowagi opiera się o wielopłaszczyznowej plan utworzony na podstawie spacjalnego badania.

Testy obejmują badanie wzroku, układu somatosensorycznego oraz układu przedsionkowego.

W rehabilitacji wykorzystujemy m.in. specjalistyczne metody terapeutyczne PNF, NDT Bobath, ćwiczenia równowagi na platformie równoważnej. Fizjoterapeuta powinien świadomie wybierać otoczenie i zadania, aby w tym samym czasie stymulowały i stawiały wymagania dla odpowiednich systemów kontroli posturalnej.

Kiedy jednak układ przedsionkowy nie działa poprawnie wzrok i układ somatosensoryczny są cały czas w użyciu co doprowadza do uzależnienia pacjenta od kontroli wzrokowej, oraz prowadzi do wykorzytywania nadmiernego, wygórowanego napięcia mięśni.

Jedną z przyczyn nieprawidłowości w działaniu układu przedsionkowego są otolity obecne w kanale przednim lub tylnim, co można potwierdzić pozytywnym testem Dix-Hallpike. Repozycja obecnych w kanale otolitów z powrotem do łagiewki jest możliwa przez serię manewrów Brand-Daroff lub Epley’a.

Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta. Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a. Wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.
Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta. Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a. Wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.