Menu Zamknij

VocaSTIM

KONCEPCJA vocaSTIM® to koncepcja systemu do diagnozy, terapii i kontroli przebiegu terapii porażeń krtani.

Po wywiadzie lekarskim, diagnozie i poinstruowaniu przez lekarza lub terapeutę, pacjent może samodzielnie kontynuować terapię i trening głosu. Kontrola postępów jest przeprowadzana w regularnych odstępach czasu przez prowadzącego terapeutę.

Standaryzowana terapia z wykorzystaniem Foniatrycznej Elektrostymulacji Nerwowo-Mięśniowej (NMEPS – Neuro Muscular Elektro Phonatory Stimulation) według Prof. Pahn’a oparta jest na elektrostymulacji uszkodzonego umięśnienia w formie ćwiczeń zamiarowych.

Podczas gdy pacjent próbuje wywołać umyślny skurcz (ćwiczenia fonacyjne z płyty CD), jednocześnie ręcznie (przez naciśnięcie przycisku) wyzwalany jest wspomagający impuls elektryczny.

Używane parametry prądu wyznaczane przez procedurę diagnostyczną przeprowadzaną na początku oraz jako część kontroli postępów terapii. Parametry te są dostosowane dokładnie do wskazań medycznych i stopnia uszkodzenia.

VocaSTIM® Master pozwala na szybką, zautomatyzowaną diagnostykę stopnia uszkodzenia porażonych mięśni. Uzyskane tą drogą parametry optymalnego dla terapii prądu są generowane automatycznie. Prąd o odpowiedniej charakterystyce może zostać wybrany i uruchomiony przy użyciu kompleksowego indeksu wskazań a następnie stosowany razem z różnymi ćwiczeniami głosowymi.