Menu Zamknij

tipstim

tipstim® jest zupełnie nowym urządzeniem, stworzonym by poprawiać właściwości sensomotoryczne ręki po udarze.

tipstim® został stworzony we współpracy z Instytutem Neuroinformatyki (Laboratorium Plastyczności Neuronalnej) Uniwersytetu w Bochum, Niemcy.

foto: www.tipstim.de

tipstim® składa się z generatora impulsów elektrycznych oraz zaawansowanej technologicznie rękawicy (tipstim® glove). tipstim® jest przetestowanym klinicznie urządzeniem i dopuszczonym wg Dyrektywy Unii Europejskiej Dotyczącej Urządzeń Medycznych (MDD) .

Skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia tipstim® zostało udowodnione w badaniach klinicznych. W trakcie prowadzonych badań żaden z ich uczestników nie zgłąszał żadnych incydentów lub działań niepożądanych.

Terapia jest całkowicie bezbolesna, nie powoduje działań niepożądanych i jest bardzo łatwa w użyciu. Po prostu zakładasz rękawicę tipstim® glove, podłączasz ją do generatora impulsów elektrycznych i włączasz sesję raz dziennie na 1 godzinę.

Terapia nie wymaga specjalnej uwagi. Z uwagi na małe wymiary generatora impulsów terapia może łatwo stać się częścią codziennego życia i opieki domowej – nawet w przypadku ograniczeń w poruszaniu się pacjenta.

W zasadzie terapia może być przeprowadzona w każdych warunkach, nawet w trakcie spaceru lub innych zajęć jak np.: oglądanie telewizji.

foto: www.mecicalexpo.com

Jak działa tipstim® glove

  1. Generator tipstim® wysyła specjalne impulsy elektryczne do rękawicy (tipstim® glove).
  2. Impulsy elektryczne są przekazywane do opuszek palców poprzez innowacyjne elektrody tekstylne, które są wszyte od środka rękawicy tipstim® glove.  
  3. Od opuszek palców impulsy elektryczne są prowadzone poprzez nerwy do tych części kory mózgowej, któa odpowiedzialna jest za ruchy ręki.  
  4. Bezpośrednia stymulacja tych części kory mózgowej powoduje reaktywację zniszczonych w wyniku udaru obszarów kory. Co więcej promowane są procesy przylegających do obszarów zajętych przez udar obszarów nieuszkodzonych.
  5. W wyniku stymulacji następuje znaczna poprawa dotyku, jak i ruchomości całej ręki.

 

Skuteczność tipstim® została udowodniona na dużej grupie pacjentów w wieloletnich badaniach klinicznych. Porównywano dwie grupy pacjentów: grupa 1 była leczona tylko przy pomocy standardowej rehabilitacji, natomiast grupa 2 była leczona standardową rehabilitacją, a dodatkowo zastosowano stymulację tipstim.

Już po dwóch tygodniach pacjenci z grupy 2 (ze stymulacją tipstim) wykazywali znaczącą poprawę w porównaniu do pacjentów z grupy 1 (tylko standardowa rehabilitacja).

 

artykuł przygotowany na podstawie: www.tipstim.de/pl/o-tipstim/