Centrum Rehabilitacji

Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia

W naszym centrum oferujemy pełną diagnostykę i rehabillitacje nerupsychologiczną.

  • Przeprowadzamy kompletną diagnostykę neuropsychologiczną przy pomocy specjalnych technik badawczych, testów psychometrycznych oraz prób kliniczno-eksperymentalnych.
  • Prowadzimy analizę prawdopodobnych przyczyn organicznych. Badanie psycholgiczne, po wcześniejszych dokładnych badaniach medycznych, może być podstawą do wykluczenia zmian anatomicznych (organicznych), które wyjaśniałyby istnienie dolegliwości u chorego.
  • Wykonujemy diagnostykę zaburzeń czynnościowych, szukając odpowiedzi na pytanie co wywołuje i podtrzymuje objawy somatyczne.
  • Prowadzenie terapii w sytuacjach nawarstwienia dysfunkcji psychogennej i organicznej np.: „otępienie depresyjne”
  • Rozpoznawanie patomechanizmu dysfunkcji w odniesieniu do kombinacji czynników osobowościowych, sytuacyjnych, zasobów jednostki, charakteru pacjenta.

wiecej o pracy neuropsychologa można przeczytać na stronie Neuropsychologia w zakładce Dla pacjentów