Centrum Rehabilitacji

Rehabilitacja z zakresu neurologopedii:

 • wady wymowy
 • dyslekcja
 • cwiczenia w czytaniu
 • dyslalia
 • dyzartia
 • odbudowa rozumienia, czytania, pisania po uszkodzeniach mózgu
 • odbudowa mowy po udarach i wylewach
 • rehabilitacja mowy po nowotworach mózgu
 • rehabilitacja mowy po wypadkach komunikacyjnych

Objęci rehabilitacją są pacjenci:

 • po wypadkach komunikacyjnych
 • po operacjach mózgu
 • po wylewach i udarach
 • autyzm
 • porażenia dziecięce
 • dyzartia
 • dyslalia
 • afazja
 • dysfazja